TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA ANTI FLOOD

  • Túi trong suốt để dễ nhìn
  • Phản xạ an toàn cho tầm nhìn ban đêm
  • Dây đeo dễ dàng với móc

5 BƯỚC ĐỂ SỬ DỤNG ANTI FLOOD

Step 1

MỞ HỘP

Trải túi xe bằng phẳng trên mặt đất. Hoàn tác dây kéo.

Step 2

MỞ HỘP

Now, drive the car at the center of the bag, either front or rear first.

Step 3

MỞ HỘP

Now, drive the car at the center of the bag, either front or rear first.

Step 4

MỞ HỘP

Now, drive the car at the center of the bag, either front or rear first.

Step 5

MỞ HỘP

Now, drive the car at the center of the bag, either front or rear first.